Prima pagina

Ce va oferim…

  • Planuri de situație în format analogic și digital;
  • Ridicări topografice necesare executării proiectelor diverselor investiții;
  • Intabulări terenuri/construcții;
  • Dezmembrări/alipiri de terenuri intravilane și extravilane;
  • Apartamentări/reapartamentări;
  • Scoateri din circuitul agricol;
  • Trasări limite;
  • Expertize tehnice judiciare și extrajudiciare;